top


Artykuły
Artykuły Koła Naukowego SIZ
sobota, 01 czerwca 2019 00:00

Abramek E., Sorek A., Zalewska M., Ciepłowski P. : Analiza aktywności studentów w mediach społecznościowych w kierunku prosumpcji [w:] Edukacja i kapitał intelektualny w gospodarce opartej na wiedzy. Red. nauk. Fazlagić Jan. Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, Warszawa 2015.


Abramek E., Gralak J., Jaroń S.: Tutoring akademicki na Wydziale Informatyki i Komunikacji. "FORUM" Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Maj 2019, Nr 48, s. 67.


Pełna treść artykułu jest dostępna pod linkiem: https://www.ue.katowice.pl/media/media-uczelniane/forum.html
 bottom

Koło Naukowe Systemów Informatycznych Zarządzania Copyright 2016