top


Strona główna / Działalność / Działalność organizacyjna
Działalność organizacyjna
Działaność organizacyjna Koła Naukowego SIZ
wtorek, 26 listopada 2019 21:00

Koło Naukowe Systemów Informatycznych Zarządzania włącza się w działalność organizacyjną Uczelni m.in.:

  • pomoc w czasie akredytacji na Wydziale Informatyki i Komunikacji (dyżur pełnili Panowie Michał Płocharski i Piotr Skalski),
  • pomoc w czasie Dni Otwartych Uczelni 2015 (Pan Jakub Mróz pełnił funkcję ambasadora studentów kierunku Informatyka i Ekonometria, a opiekun Koła Naukowego SIZ dr Edyta Abramek pełniła funkcję gospodarza zaproszonej na Uczelnię szkoły średniej),
  • pomoc w organizacji międzynarodowej konferencji  - 25th International Conference on Information Systems Development / ISD2015 Katowice (dyżur pełnili Pan Jakub Mróz i Pan Grzegorz Mika),
  • Dni Otwarte 2017 (29.03.2017 roku - Dni Otwarte uczelni:- student Bartłomiej Kohut pełnił dyżur ambasadora z ramienia studentów kierunku Inf i Ekonometria,- dr Edyta Abramek przeprowadziła cztery mini-wykłady nt. Analiza sieciowa w zarządzaniu firmą.)
  • pomoc w czasie Dni Otwarty Uczelni 2019 z udziałem studentów Koła Naukowego SIZ (Dnia 26 listopada 2019 roku w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach odbył się Dzień Otwarty. Wydarzenie to ma na celu zachęcenie kandydatów do studiowania w naszej Uczelni. W 2019 roku odwiedzili nas uczniowie z 25 szkół z 16 śląskich miejscowości. Specjalność Biznes Elektroniczny na kierunku Informatyka i Ekonometria oraz Koło Naukowe Systemów Informatycznych Zarządzania reprezentowały: Jesika Gralak oraz Sylwia Jaroń. Studentki pełniły tego dnia dyżur, odpowiadały na pytania przyszłych kandydatów.)
 bottom

Koło Naukowe Systemów Informatycznych Zarządzania Copyright 2016