top


Projekty
Projekty i badania Koła Naukowego SIZ
sobota, 17 grudnia 2016 21:39

1. Semestr zimowy 2014/2015, badania ankietowe odnośnie do aktywności studentów UE w Katowicach w mediach społecznościowych (efektem badań jest publikacja).

 bottom

Koło Naukowe Systemów Informatycznych Zarządzania Copyright 2016