top


Cele
Cele Koła Naukowego SIZ
poniedziałek, 01 czerwca 2020 00:00

Celem Koła Naukowego Systemów Informatycznych Zarządzania jest:
1.    zdobywanie i poszerzanie wiedzy teoretycznej z zakresu Systemów Informatycznych Zarządzania,
2.    praktyczne zastosowanie wiedzy dotyczącej Systemów Informatycznych Zarządzania,
3.    popularyzowanie i publikowanie wiedzy dotyczącej Systemów Informatycznych Zarządzania,
4.    nawiązywanie kontaktów i współpracy z osobami fizycznymi, prawnymi i stowarzyszeniami o podobnej działalności i zakresie zainteresowań,
5.    rozwój zainteresowań, kwalifikacji i aktywności Członków Koła.

Obszary zainteresowania Koła Naukowego Systemów Informatycznych Zarządzania:

  • wykorzystanie systemów informatycznych w zarządzaniu firmą, w biznesie, handlu, logistyce,
    zastosowania zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania (SAP ERP, SAP Bussines One, Comarch ERP, Impuls Evo),
  • doskonalenie i modelowanie procesów w systemach informatycznych,
  • kreowanie idei prosumpcji w systemach informatycznych zarządzania,
  • analiza danych biznesowych, ich wizualizacja i raportowanie z wykorzystaniem m.in. SAP Crystal Reports, SAP Crystal Dashboard Design, SAS EG,
  • analiza sieciowa organizacji,
  • rozwój systemów informatycznych w kierunku e-biznesu,
  • promowanie idei design thinking w realizacji projektów.


 bottom

Koło Naukowe Systemów Informatycznych Zarządzania Copyright 2016